• img
  • img
Khách sạn anh Hoàng

Khách sạn anh Hoàng

Chủ đầu tư:anh Hoàng
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:
Khách sạn anh Hoàng
Khách sạn anh Hoàng
Khách sạn anh Hoàng
Khách sạn anh Hoàng
Khách sạn anh Hoàng
Khách sạn anh Hoàng