• img
  • img
Nhà anh Dũng

Nhà anh Dũng

Chủ đầu tư:Anh Dũng
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:TP. HCM
Nhà anh Dũng
Nhà anh Dũng
Nhà anh Dũng
Nhà anh Dũng
Nhà anh Dũng