• img
  • img
Nhà anh Hoàng

Nhà anh Hoàng

Chủ đầu tư:anh Hoàng
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:
Nhà anh Hoàng
Nhà anh Hoàng
Nhà anh Hoàng
Nhà anh Hoàng
Nhà anh Hoàng
Nhà anh Hoàng