• img
  • img
Nhà anh Hùng

Nhà anh Hùng

Chủ đầu tư:anh Hùng
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng