• img
  • img
Nhà anh Phương

Nhà anh Phương

Chủ đầu tư:anh Phương
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:120 m2
Địa điểm:TP. HCM
Nhà anh Phương
Nhà anh Phương
Nhà anh Phương
Nhà anh Phương