• img
  • img
Nhà Anh Tuấn

Nhà Anh Tuấn

Chủ đầu tư:Anh Tuấn
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công cải tạo nhà
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:TP. HCM
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn
Nhà Anh Tuấn